25 jaar PCBO Smallingerland

25 jaar geleden verenigden zich de Protestants Christelijke scholen van de gemeente zich in de nieuwe schoolvereniging PCBO Smallingerland.

Al 25 jaar staan we voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. We richten ons op het ontwikkelen van talenten en kennis, het leren kiezen voor een gezonde levensstijl en het creëren van een omgeving waarin positieve bijdragen van harte gewaardeerd worden.

We willen stil staan bij dit jubileum en dat zullen we op gepaste wijze doen op en rond de scholen. Ook willen we voor het huidige personeel en het personeel dat de afgelopen 25 jaar op één van onze scholen hebben gewerkt uitnodigen voor een receptie/feest op

Donderdag 22 maart 2018 in de Lawei

Bent u oud personeelslid en lijkt het u leuk om te komen, dan kunt u zich aanmelden via onderstaand mailadres. Wij mailen u dan de nodige informatie toe.

25jaarpcbo@pcbosmallingerland.nl