Belangrijke documenten

Het beleid en de onderwijsvisie van PCBO Smallingerland e.o. zijn beschreven in verschillende documenten die regelmatig geactualiseerd worden.
Omdat wij een open en transparante organisatie zijn kunt u deze documenten via de links hieronder inzien en downloaden.