Bestuur

Bestuur

Sinds 1 januari 2019 vormen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen de holding Adenium. Binnen deze holding werken de dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. nauw samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Binnen de holding wordt er vooral gekeken naar dat wat de beide dochters verbindt, hierin worden de krachten gebundeld en de kwaliteiten ingezet voor goed onderwijs voor elke leerling.

 

Adenium en de beide dochters worden bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit Bas van Loo en Thijs Praamstra.

 

Daarnaast is er een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

  • de heer Frans Kooiker, voorzitter
  • de heer Siebe Rispens, vice-voorzitter
  • mevrouw Berinda de Jong, lid
  • mevrouw Hammie Bosma, lid
  • de heer Jan Pieter Bood, lid

Telefoon- en mailgegevens zijn op te vragen bij het Centraal Bureau van PCBO Smallingerland e.o.: 0512-582600