Bestuur

PCBO Smallingerland e.o. wordt bestuurd vanuit een Raad van Beheer-model. De vereniging heeft een algemeen bestuur van vijf personen. Elke bestuurslid heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. Zij denken actief mee over strategische thema’s en houden toezicht op de kwaliteit en resultaten van de vereniging. Het dagelijkse bestuur van PCBO Smallingerland e.o. is in handen van de directeur-bestuurder. Samen vormen deze zes personen het statutair bestuur van de vereniging PCBO Smallingerland e.o.

Het bestuur van PCBO Smallingerland e.o. bestaat uit:

De heer S.T. Rispens
Voorzitter Bestuur

De heer W.J. Miedema
Algemeen lid

Mevrouw E.A. van  Wieren
Algemeen lid

Mevrouw J.M. Salverda
Algemeen lid

Mevrouw H. Bosma
Algemeen lid

De heer B.B.van Loo
Directeur bestuurder

Telefoon- en mail gegevens zijn op te vragen bij het Centraal Bureau van PCBO Smallingerland e.o.: 0512-305780