Service Bureau

Vanuit het servicebureau van Adenium worden de scholen zo goed mogelijk ondersteund. Dit gebeurt binnen de volgende teams:

Onderwijs
Onder leiding van Petra van der Meulen

HRM
Onder leiding van Petra van der Meulen

Financiën
Onder leiding van Albert Jan Tiemens

Service & Ondersteuning & PR en communicatie
Onder leiding van Albert Jan Tiemens

College van bestuur

Financiën & Huisvesting

Coördinator Onderwijs

Greetje Veenstra
Thijs Praamstra
Jan Hoogterp
controller
Petra van der Meulen

Secretariaat

Projectleider Onderwijsverbetering

Judith Meestringa
secretaresse
Jan Wind
contactpersoon onderhoud gebouwen
Egbert Klazenga

Personeel & Organisatie

ICT

Coördinator Bedrijfsvoering

Elsa Riemersma
P&O adviseur
Marcel Wilming
bovenschools ICT coördinator
Albert Jan Tiemens

Salarisadministratie

Willem Hoogsteen
bovenschools ICT coördinator
Ieke Douma-Jeeninga
medewerker personeels- en salarisadministratie

Anne Jan Bruinsma
bovenscchools ICT coördinator

Emile Heerschop
Office 365 - specialist