Centraal Bureau

Directie

Financiën & Huisvesting

Coördinator Onderwijs

Bas van Loo
directeur bestuurder
Jan Hoogterp
controller
Bianca Poede

Secretariaat

Fokje Wijma
financiëel medewerker

Coördinator Bedrijfsvoering

Fokje Wijma
secretaresse
Jan Wind
contactpersoon onderhoud gebouwen
Albert Jan Tiemens

Personeel & Organisatie

ICT Bureau

 
Elsa Riemersma
P&O adviseur
Marcel Wilming
bovenschools ICT coördinator
 

Salarisadministratie

Willem Hoogsteen
bovenschools ICT coördinator
 
Ieke Douma-Jeeninga
medewerker personeels- en salarisadministratie
Bram Teljeur
systeembeheerder