De organisatie

De organisatie
PCBO Smallingerland e.o. is de stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland met scholen in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde, De Tike, Oudega en Wijnjewoude. De vereniging heeft 12 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom) met in totaal ruim 2200 leerlingen. Zij worden ondersteund door circa 215 medewerkers; leerkrachten, directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Een deel van de medewerkers is werkzaam op het centraal bureau van de vereniging in Drachten.

Ouders als partners van de school
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schooltijd van hun kind(eren) zodat we samen het beste op het gebied van onderwijs en opvoeding kunnen bieden. Daarom zal de school regelmatig contact met ouders hebben over de ontwikkeling van hun kind en stimuleren wij ouderbetrokkenheid en -participatie. Een ouder kan bijvoorbeeld hulp bieden, meehelpen met verschillende schoolactiviteiten of thuis het schoolwerk ondersteunen waardoor de prestaties verhogen.

Doel
Ons doel is dat ouders PCBO Smallingerland e.o. zien als dé plek voor hun kind om te leren. We leggen in ons onderwijs de focus op hoofd (kennis), hart (gevoelsleven), handen (praktijk) en de christelijke identiteit.

Onze professionele leerkrachten bieden uitstekend onderwijs en zorgen voor een veilige en prettige school waar kinderen met plezier naartoe gaan.