De vereniging als werkgever

Werk je bij PCBO Smallingerland e.o.of wil je voor ons werken? Lees verder wat PCBO Smallingerland e.o. je te bieden heeft.

Investeren
Omdat we ervan overtuigd zijn dat goede leerkrachten het verschil maken voor hun leerlingen investeren we in de professionele ontwikkeling van ons onderwijzend personeel en de medewerkers die hen en de school ondersteunen.

Eigenaarschap
We stimuleren eigenaarschap bij persoonlijke en professionele ontwikkeling en betrokkenheid bij beleidsvorming. Beleidsvoornemens worden daarom in actieteams op scholen uitgewerkt zodat medewerkers gezamenlijk de koers uitzetten.

Standaards
Alle medewerkers van PCBO Smallingerland e.o. werken volgens standaardprocessen die door de vereniging zijn vastgesteld voor alle scholen. In deze standaards zijn procedures, protocollen of stappenplannen opgenomen die binnen de hele vereniging gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn: protocol dyslexie, beleidsplan meer- en hoogbegaafde leerlingen en de aanmeldprocedure 4-jarigen. Alle standaards zijn voor alle scholen te vinden in het ondersteuningsplatform in Office 365.

Vakmanschap
Binnen deze standaards en de daaruit volgende kwaliteitseisen streven we naar een vergroting van de autonomie van leerkrachten in het lesgeven. Als leerkracht ken je de leerlingen in je klas, hun ondersteuningsbehoefte en de leerlijnen. Jij hebt en krijgt de verantwoordelijkheid om dit op elkaar af te stemmen en goed onderwijs te geven. Dat vraagt vakmanschap.
Hierbij wordt je ondersteund door de directeur, de IB’er, de taal- en rekencoördinatoren en je collega's.

(Bij)scholing
Als lerende organisatie bouwen we voortdurend samen aan kwaliteitsverbetering en goed onderwijs. We bieden bijvoorbeeld een ruime keuze aan scholingsmogelijkheden binnen onze eigen huisacademie Investium. Alle medewerkers van PCBO Smallingerland e.o. worden regelmatig bijgeschoold, passend bij hun persoonlijke ontwikkeling en/of de schoolontwikkeling en staan vanaf 1 januari 2017 geregistreerd in het lerarenregister.

Investium biedt ook speciale ondersteuning aan startbekwame leerkrachten. Vakbekwame leerkrachten die excelleren in hun functie krijgen groeimogelijkheden aangeboden richting LB- of LC-functies. In die functies hebben ze een aanvullende rol om de kwaliteit van ons onderwijs verder te versterken. Meer informatie hierover vind je in de functiemix <link naar functiemix>.

Stageplaatsen
PCBO Smallingerland e.o. heeft vijf kwalitatief hoogstaande opleidingsscholen waar stageplaatsen aangeboden worden aan pabo-studenten. Zij ontvangen hier uitstekende en intensieve begeleiding van ervaren medewerkers zodat ze goed voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Onze opleidingsscholen (PCBO By de Boarne, PCBO It Ambyld, PCBO Het Anker, SWS De Frissel en SBO Sjalom) werken binnen VSiO (Versterken, Samenwerken in Opleiden) nauw samen met de pabo-opleiding van Stenden Hogeschool.

Op zoek naar een goede stageplaats? Neem contact op met PCBO Smallingerland e.o. <link naar ‘contact’>

Werken op een school die bij je past
Alle scholen binnen PCBO Smallingerland e.o. verschillen van elkaar. Sommigen zijn gevestigd in Drachten, anderen in dorpen in de gemeente Smallingerland. Sommige scholen zijn klein, anderen veel groter. Elke school heeft een eigen onderwijskundig profiel en SBO-locatie Sjalom biedt als enige binnen de vereniging speciaal basisonderwijs. PCBO Smallingerland e.o. biedt daarom medewerkers de mogelijkheid om hun professie uit te voeren op de school die past bij de onderwijskundige visie en de ambities van de leerkracht.

Samenwerken
We vinden het belangrijk dat leerkrachten elkaar binnen de vereniging ontmoeten en meedenken over verenigingsbeleid. Binnen onze huisacademie Investium hebben we een aantal kwaliteitskringen ingericht, zoals het IB-netwerk, het iCoach-netwerk en een reken- en taalnetwerk. Voor alle medewerkers organiseren we twee keer per jaar een personeelsavond en daarnaast inhoudelijke studiedagen.