Informatie voor flexibele / inval leerkrachten

Wij werken binnen PCBO Smallingerland e.o. met een flexibele vervangingspool. In deze pool zijn medewerkers benoemd met een vast dienstverband. Deze medewerkers worden bij ziekteverlof en overige verloven ingezet binnen een cluster van scholen. Dit betreft met name kortdurende afwezigheid. 

Ons uitgangspunt is om startende leerkrachten zoveel als mogelijk in de reguliere formatie of op langdurige vervangingen te plaatsen zodat startende leerkrachten zich op deze wijze optimaal te kunnen ontwikkelen tot een basis bekwame leerkracht en uiteindelijk tot  een vakbekwame leerkracht. Op iedere school is een mentor beschikbaar om startende leerkrachten te coachen en te begeleiden. We streven er naar om met name vakbekwame leerkrachten te plaatsen in de flexibele pool.

We zijn regelmatig op zoek naar leerkrachten die beschikbaar zijn voor lang- en kortdurende vervanging en/of reguliere vacatures.

Voor de actuele vacatures verwijzen we je naar vacatures.