Notulen GMR

Hier staan binnenkort de openbare notulen van de laatste GMR vergadering