0512 582600
Adenium

Adenium

Adenium

Adenium

Adenium is een holding die sinds 1 januari 2019 wordt gevormd door OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o.
Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Dit is een sterke plant die vanuit verschillende loten een prachtige bloei laat zien. Zo zijn ook de ambities voor Adenium te duiden. Twee zelfstandige dochters (OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o.) op 31 locaties in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Wij willen een krachtige bloei laten zien in het leren en leven van bijna 5000 leerlingen en ruim 600 medewerkers. Twee zelfstandige dochters die door slimme samenwerking meer kracht en mogelijkheden geven om onze gezamenlijke ambities waar te maken.
Twee dochters die ook verschillend zijn. Zowel op locatieniveau als op organisatieniveau zijn er uiteraard verschillen in inrichting en kwaliteit van de beide dochters.

Alle scholen willen samen met de ouders zorgen voor een goede onderwijstijd voor de kinderen. Het onderwijs moet goed zijn en de kinderen moeten ook een gelukkige periode op school hebben waarin ze veel leren; leren over alle onderwijsvakken die er zijn, maar ook over hun eigen mogelijkheden en talenten, over de wereld waarin ze leven en hoe ze daarin hun eigen plek krijgen. We noemen dat ook wel een identiteitsrijke school waarin veel te leren is op het gebied van onderwijs, pedagogiek en levensbeschouwing. Bij dat laatste is respect, tolerantie, kennis van andere culturen en een eigen mening vormen van groot belang.

Adenium

Visie Adenium

De onderstaande 5 kernwaarden bepalen de visie van Adenium:

Identiteitsrijk
De dochters werken op didactisch, pedagogisch en levensbeschouwelijk domein samen waar het kan en zijn onderscheidend waar gewenst. Vanuit de gezamenlijke visie op leren en onderwijs kent elk IKC zijn eigen kleur. Lokaal wordt afgestemd hoe herkenbaarheid van de christelijke, openbare of samenwerkingsidentiteit gezien wordt.

Vertrouwen
Vertrouwen geven aan kinderen en medewerkers op basis van een gezamenlijke visie en vooraf benoemde doelen vinden we van groot belang. Alleen dan komen kinderen en medewerkers toe van het eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling.

Ontwikkelen
Drie domeinen geven de functie van het onderwijs aan:
• Kwalificatie: bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen om kinderen voor te bereiden op volgende stappen in hun leven
• Socialisatie: de taak die ons onderwijs heeft om kinderen effectief en betekenisvol het leven te leren
• Persoonsvorming: we helpen de kinderen zich zo te ontwikkelen om een wereldburger te worden die op verantwoorde wijze een plek in de samenleving inneemt We dragen samen met ouders, medewerkers en samenwerkingspartners bij aan het ontwikkelen van bovenstaande domeinen.

Professioneel
Zowel in communicatie als gedrag zijn we duidelijk en voorspelbaar in wat we van elkaar mogen verwachten. Van onze medewerkers verwachten we een rol als kenniswerkers met liefde voor het vak. Zij krijgen middelen, tijd en passende begeleiding om up-to-date te blijven. Duidelijke kaders, gestandaardiseerde processen en toegankelijke ondersteuning geven hen vrijheid van handelen. Samenwerken met andere kenniswerkers is belangrijk.

Kwaliteit
Kwaliteit is voor ons het realiseren van onze collectieve ambitie. ‘Kwaliteit van leren te leren en het leven te leren leven’ komt voort uit wat de overheid van ons vraagt, wat we zelf vanuit onze ambitie en visie toevoegen en wat de IKC’s lokaal afstemmen

Website Adenium

Alle informatie is te vinden op de website van Adenium.