0512 582600
Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

Missie en Visie

PCBO Smallingerland, ‘Dé plek om te leren’ is de bekende slogan van PCBO Smallingerland. Deze slogan heeft een belofte in zich. De belofte dat waar je ook naar school gaat en waar je ook werkt binnen onze schoolvereniging, je op de enig juiste plek bent. Dé plek! Die belofte willen we waarmaken.

Missie
De stichting PCBO Smallingerland e.o. is van belang in de gemeente Smallingerland. We staan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. We richten ons op het ontwikkelen van talenten en kennis, het leren kiezen voor een gezonde levensstijl en het creëren van een omgeving waarin positieve bijdragen van harte gewaardeerd worden. Alles wat we daarvoor ondernemen wordt gekleurd door onze christelijke identiteit.

Visie
De stichting PCBO Smallingerland is doelbewust bezig met de taken waar ze voor staat. Het eerste uitgangspunt is dat de kinderen centraal staan. Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd. Wanneer we beleidsmatige keuzes maken, houden we voor ogen dat de uitkomsten van deze keuzes direct of indirect de kinderen ten goede moeten komen. Onze visie wordt bepaald door vijf kernbegrippen die op veel manieren op bestuurlijk, school- en groepsniveau zichtbaar worden in ons handelen. Deze kernbegrippen zijn: christelijk, ontwikkelend, ambitieus, professioneel en eigentijds.

Christelijk
De christelijke identiteit van de stichting PCBO Smallingerland kenmerkt zich door de open deur. Een ieder is welkom om naar de mooie verhalen uit de bijbel te luisteren en ervan te leren. Het laten zien van Gods liefde voor de mens en de natuur door deze verhalen en door te leven naar zijn voorbeeld. We organiseren eigentijdse vieringen en andere uitingen vanuit onze christelijke identiteit. Activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en die prikkelen, verrassen en aanzetten tot denken.

PCBO Smallingerland e. o. :

Dé plek om te leren !!