Programma van de feestweek 19 maart t/m 22 maart

PROGRAMMA voor de FEESTWEEK van maandag 19 maart t/m donderdag 22 maart

Maandag 19 maart 2018

Locatie: De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten

Aanvang: 19.30 uur

VIERING

In De Oase te Drachten komen we bijeen voor een viering die voorbereid is door de werkgroep Identiteit van onze vereniging in samenwerking met ds. A.H. Boschma.

Iedereen is welkom.

 

Dinsdag 20 maart 2018

9.30 uur, 10.30 uur en 11.45 uur

Locatie: De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

ZANDTASIA van Gert van den Vijver, drie kindervoorstellingen

Alle kinderen van onze scholen bezoeken de voorstelling Zandtasia.

 

Donderdag 22 maart 2018

Locatie: De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

19.30 – 20.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

RECEPTIE

(Oud) medewerkers, (oud) bestuurs-, schoolcommissie-, (G)MR-

en ledenraadsleden en overige genodigden heten we van harte welkom.

Aansluitend, vanaf 20.30 uur

FEESTAVOND VOOR ALLE MEDEWERKERS

Met medewerking van de band Groove Department.

 

Genodigden, oud personeelsleden, (oud) bestuurs-, schoolcommissie-, (G)MR- en ledenraadsleden van PCBO Smallingerland kunnen zich tot uiterlijk 1 maart aanmelden via

25jaarpcbo@pcbosmallingerland.nl

Wilt u aangeven of u bij de viering en/of de receptie aanwezig zult zijn?

Wij hopen u graag te ontmoeten in De Oase of De Lawei!