Identiteit

Identiteit

Binnen de holding Adenium vormt PCBO Smallingerland e.o. een protestants-christelijke onderwijsstichting. De Bijbel is de inspiratiebron voor ons onderwijs en hoe we met elkaar omgaan. In ons onderwijs brengen we kinderen in contact met christelijke gebruiken en tradities die vaak stevig verankerd zijn in de Nederlandse samenleving. Wij gaan hierbij terug naar de bron om kinderen te leren wat de oorsprong is van bijvoorbeeld kerst- en paasvieringen.

Tijdens de godsdienstlessen op onze scholen worden kinderen vanuit hun belevingswereld in contact gebracht met Bijbelverhalen en hoe deze in onze moderne samenleving nog steeds actueel zijn. Hierbij zijn solidariteit, vrijheid en verantwoordelijkheid, respect voor mens, dier en natuur voorbeelden van belangrijke waarden die wij uitdragen naar onze leerlingen.

Dit maakt PCBO Smallingerland e.o. een moderne organisatie die met beide benen in de samenleving staat en daarbij de christelijke identiteit als uitgangspunt gebruikt. We zijn een open en toegankelijke  scholengemeenschap voor iedereen die dat uitgangspunt respecteert.