Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie21 juli t/m 2 september 2018
Herfstvakantie22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie16 februari t/m 24 februari 2019
Goede Vrijdag19 maart 2019
Pasen21 en 22 april 2019
Meivakantie22 april t/m 5 mei 2019
Koningsdag27 april 2019
Hemelvaart30 mei 2019 (31 mei, dag na Hemelvaart, ook vrij)
Pinksteren9 en 10 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 25 augustus 2019

 

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.