Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2021-2022. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021

Herfstvakantie

18 oktober t/m 23 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2019 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Pasen

17 en 18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

Koningsdag

27 april 2020

Hemelvaart

26 mei 2022 (27 mei, dag na Hemelvaart, ook vrij)

Pinksteren

5 en 6 juni 2022

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.