Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2019-2020. De scholen zijn in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

15 juli t/m 25 augustus 2019

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Pasen

12 en 13 april 2020

Meivakantie

25 april t/m 10 mei 2020

Koningsdag

27 april 2020

Hemelvaart

21 mei 2019 (22 mei, dag na Hemelvaart, ook vrij)

Pinksteren

31 mei en 1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in de schoolgids van uw school.