• Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken
  • Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken

Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken

Maak kennis met dé stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland. PCBO Smallingerland e.o. staat midden in de samenleving en biedt kinderen modern onderwijs om ze goed voorbereid aan die samenleving deel te kunnen laten nemen. Professionele medewerkers bieden vanuit een protestants christelijke overtuiging een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen optimaal tot hun recht komen.

Ontdek wat PCBO Smallingerland e.o. voor u kan betekenen.

Sinds 1 januari 2019 vormen PCBO Smallingerland e.o. en OPO Furore samen de holding Adenium. Binnen deze holding werken de dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. nauw samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Binnen de holding wordt er vooral gekeken naar dat wat de beide dochters verbindt, hierin worden de krachten gebundeld en de kwaliteiten ingezet voor goed onderwijs voor elke leerling.

Vind een school bij u in de buurt

PCBO Smallingerland e.o. bestuurt 11 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom).
De scholen van de stichting zijn gevestigd in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde, De Tike, en Oudega.
De scholen in Drachtstercompagnie, Opeinde en Oudega zijn zogenaamde samenwerkingsscholen.
Op de website van deze scholen leest u meer over deze vorm van bestuur.

"Mijn kinderen gaan
elke dag met plezier
naar school!"
Marja

Moeder van een leerling van
PCBO De Voorde

Oudertevredenheid:

8.2

PCBO informeert ……...

PCBO Smallingerland e.o. is continu in beweging om de stichting aan te laten sluiten bij onderwijsnormen, wetgeving en de samenleving.
Hieronder vindt u verslagen, beleidsstukken, visiedocumenten en nieuwsbrieven die u kunt lezen en downloaden.
Ook ontdekt u hier meer over de missie, de visie en de protestants christelijke identiteit van de vereniging.

PCBO Smallingerland en Adenium

Sinds 1 januari 2019 vormen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen Adenium. Binnen Adenium werken de dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. nauw samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Binnen onze organisatie wordt er vooral gekeken naar dat wat de beide dochters verbindt, hierin worden de krachten gebundeld en de kwaliteiten ingezet voor goed onderwijs voor elke leerling.