0512 582600

Stichting voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken

Home

Maak kennis met dé stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland.
PCBO Smallingerland e.o. staat midden in de samenleving en biedt kinderen modern onderwijs om ze goed voorbereid aan die samenleving deel te kunnen laten nemen. Professionele medewerkers bieden vanuit een protestants christelijke overtuiging een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen optimaal tot hun recht komen.

Betrokken
PCBO Smallingerland e.o. is dé plek om te leren! Dit betekent vooral dat we goed onderwijs verzorgen, maar ook dat je kind actief betrokken wordt bij de lessen, plezier heeft in leren, zich prettig voelt in de klas en uitgedaagd wordt op eigen niveau.
Bij goed onderwijs is uw kind eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling en leert hij/zij vaardigheden en strategieën om te leren leren. Ook betrekken wij je als ouder graag actief bij het onderwijs van je kind, omdat we samen partners zijn in zijn/haar ontwikkeling.

Adenium

Sinds 1 januari 2019 vormen PCBO Smallingerland e.o. en OPO Furore samen Adenium. Binnen Adenium werken de dochters OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. nauw samen maar behouden ze hun eigen naam en identiteit. Er wordt vooral gekeken naar dat wat de beide dochters verbindt, hierin worden de krachten gebundeld en de kwaliteiten ingezet voor goed onderwijs voor elke leerling.

Vind een school bij u in de buurt.

PCBO Smallingerland e.o. bestuurt 11 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom). Deze scholen zijn gevestigd in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde en Oudega.
De scholen in Drachtstercompagnie, Opeinde en Oudega zijn zogenaamde samenwerkingsscholen.

Maak nader kennis met onze scholen op hun websites!