• Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken
  • Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken

Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken

Maak kennis met dé stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland. PCBO Smallingerland e.o. staat midden in de samenleving en biedt kinderen modern onderwijs om ze goed voorbereid aan die samenleving deel te kunnen laten nemen. Professionele medewerkers bieden vanuit een protestants christelijke overtuiging een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen optimaal tot hun recht komen.

Ontdek wat PCBO Smallingerland e.o. voor u kan betekenen.

Vind een school bij u in de buurt

PCBO Smallingerland e.o. bestuurt 12 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO Sjalom).
De scholen van de stichting zijn gevestigd in Drachten, Boornbergum, Drachtstercompagnie, Opeinde, De Tike, Oudega en Wijnjewoude.
De scholen in Drachtstercompagnie, Opeinde en Oudega zijn zogenaamde samenwerkingsscholen.
Op de website van deze scholen leest u meer over deze vorm van bestuur.

Vind op de kaart hieronder een school bij u in de buurt.

"Mijn kinderen gaan
elke dag met plezier
naar school!"
Marja

Moeder van een leerling van
PCBO De Voorde

Oudertevredenheid:

8.2

PCBO informeert  ……...

PCBO Smallingerland e.o. is continu in beweging om de stichting aan te laten sluiten bij onderwijsnormen, wetgeving en de samenleving. 
Hieronder vindt u verslagen, beleidsstukken, visiedocumenten en nieuwsbrieven die u kunt lezen en downloaden.
Ook ontdekt u hier meer over de missie, de visie en de protestants christelijke identiteit van de vereniging.

Thema's 2015-2019

In het strategisch beleidsplan 2015 - 2019 heeft PCBO Smallingerland e.o. 10 thema’s bepaald die onze gezamenlijk ambitie weergeven. De thema’s zijn verwerkt in het glas-in-loodraam dat u hiernaast ziet. Ga met de cursor van uw muis over de stippen op de afbeelding en ontdek de wat de symbolen betekenen.

Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken
Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken