25 jaar PCBO Smallingerland

25 jaar geleden verenigden zich de protestants christelijke scholen van de gemeente in de nieuwe schoolvereniging PCBO Smallingerland. Momenteel besturen we ook drie samenwerkingsscholen en de christelijke school in Wijnjewoude, gemeente Opsterland.

Al 25 jaar bieden wij kinderen modern onderwijs om ze goed voorbereid aan de samenleving deel te kunnen laten nemen. Professionele medewerkers bieden vanuit een protestants christelijke overtuiging een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen optimaal tot hun recht komen. Ook op de samenwerkingsscholen doen leerkrachten de identiteit van deze scholen recht door een maximale inzet op deze visie.

In maart wordt dit gedenkwaardige jubileum met een feestweek gevierd voor (oud-) personeel, leerlingen en genodigden. 

Klik hier voor het programma van de feestweek.