In memoriam Fokje Wijma-Veenstra

Fokje Wijma is schooljaar 2008-2009 bij PCBO Smallingerland in dienst gekomen als administratief medewerker op het centraal bureau. Ik herinner me dat uit stapels sollicitatiebrieven vier personen werden uitgenodigd voor een gesprek. Ze viel op door haar spontaniteit en actieve houding, eigenschappen die uiteindelijk doorslaggevend waren voor haar benoeming.

Bij haar eerste beoordeling in juni 2009 schreef ik: “Fokje heb ik leren kennen als een gezellige en sociaal betrokken persoon. Ze houdt van een goed gesprek, maar dit houdt haar niet van haar werk.” en “Het werk van Fokje wordt snel en accuraat uitgevoerd. De administratieve handelingen zijn voor haar geen probleem.” Fokje werkte taakgericht en zelfstandig en was betrokken bij mensen en de organisatie.

In mijn ogen was Fokje gelukkig als ze zich belangeloos en dienstbaar in kon zetten voor anderen. Zo was ze penningmeester van de begrafenisvereniging, spande zich in voor hulpbehoevende buren en was ieder weekend te vinden in de voetbalkantine. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze zich ging inzetten voor de activiteitencommissie (centraal bureau en centrale diensten CSG Liudger).

Toen bij PCBO Smallingerland door de ziekte van onze directiesecretaresse Engelyn Wierda een vervanger werd gezocht wou Fokje het wel ‘een tijdje’ proberen. Een tijdje, want eigenlijk wou ze wel wat meer vrije tijd. Alhoewel ze geen ervaring had als directiesecretaresse werkte ze zich dankzij haar doorzettingsvermogen in korte tijd tot een spin in het web.

Fokje kreeg het erg naar haar zin in haar nieuwe rol, legde gemakkelijk en veel contacten en medewerkers, bestuurders en relaties van PCBO Smallingerland waren enthousiast over hoe Fokje hen te woord stond en hielp.

Toen in het najaar 2017 de ziekte zich openbaarde was dit een grote klap. Toch bleef Fokje (tot het laatst) optimistisch. Ze wilde hoe dan ook terug aan het werk en dat liet ze merken. Vanaf haar ziekbed informeerde ze haar collega’s over haar ziekteverloop, deed nog diverse werkzaamheden en stuurde collega’s berichten wat ze moesten doen en wat niet, zodat ze als ze terugkwam alles weer ‘in orde’ kon maken.

Op 24 april ontving ik nog een mail die haar typeert en waarin ze zei: “Ik heb nog niet alles gedaan, zodra ik mijn hoofd weer wat kan optillen doe ik de rest wel”. Dat is er niet meer van gekomen. Op dinsdag 22 mei 2018 is Fokje overleden en woensdag 30 mei 2018 hebben we met vele collega’s afscheid genomen in de Gereformeerde Kerk in Opeinde. We hebben aan Fokje de best denkbare collega gehad; een optimistische, humoristische doorzetster waarop je altijd kon rekenen. We zullen haar enorm missen. Fokje, rust zacht!

Namens de collega’s van het centraal bureau, Jan Hoopterp (controller)